Close
搜尋

沃產品 Products

“廣特”佑雷士雷射系統
“廣特”佑雷士雷射系統
“廣特”佑雷士雷射系統

“Quanta ” Youlaser MT Laser System
衛部醫器輸字第 025960 號

*使用前請務必詳閱原廠使用說明書並遵照指示使用

型號:Youlaser MT

產品用途

 

本系統用於皮膚手術:

  • 10600 nm:切割及切除、凝結、剝離、汽化軟組織
  • 1540 nm:凝結軟組織、治療色素病變、萎縮性疤痕
Go top